Obedience

U nás poměrně nový sport zvaný "obedience" pochází z Anglie a vznikl původně jako doprovodný program světové show Cruft´s, kde se ostatně koná dodnes. Postupem času se jeho oblíbenost rozšířila do skandinávie a následně do celé Evropy, resp. do celého světa. Překlad slova obedience znamená poslušnost neboli ovladatelnost, a to je také podstata celého sportu.

Obedience se od všestranných řádů odlišuje především ve dvou aspektech posuzování:

  • vysoko je hodnocena spolupráce mezi psovodem a psem a především radost psa z vykonávání jednotlivých cviků
  • jednotlivá plemena se posuzují s přihlédutím k danostem a fyziologickým vlastnostem

Takže se vám nemůže stát, že např. na IGP dostanete bodovou srážku za rychlost při aportu u hovawarta jen proto, že není v jeho fyzických silách předhonit maliňáka.

Zároveň se ale obedience posuzuje za obecně výrazně těžší než poslušnost ve všestranné kynologii. Doba strávená na place je nepoměrně delší, posuzování je přísnější a cviky jsou náročnějsí. Zejména s ohledem ke stoupajícímu stupni zkoušky stoupá i obtížnost a to opravdu výrazně.

Další zajímavostí na obedience je bodování. Každý cvik má svou bodovou hodnotu, ale zároveň má také koeficient obtížnosti, kterým se ve finále násobí. Pokud tedy za snadný cvik s koeficientem 2 obdržíte 10 bodů, získáte bodů celkem 20. Ovšem za cvik s obtížností 4 byste v takovém případě obdrželi až 40 bodů. V obedience se na place nachází nejen rozhodčí, který celou soutěž posuzuje, ale také steward. Osoba stewarda je pro psovoda ještě důležitější než osoba rozhodčího, protože bez něho se prostě neobejde. Steward dává povel téměř ke každému kroku a povelu psovoda, které se na place odehraje, a psovoda v podstatě provází celou soutěží.

Pořadí cviků v obedience je pokaždé jiné a je plně v kompetenci rozhodčího.

Obedience je sport vhodný pro všechna plemena, ale především pro psy aktivní, bystré, kteří se rádi baví a především rádi s psovodem spolupracují.

Zkoušky:

OBZ (tzv. předzkouška, není povinná ve všech zemích)
OB 1 - OB 3

Všechny zkoušky jsou postupové a přestup do vyšší třídy určuje zkušební řád. Ten si můžete stáhnout v češtině na stránkách Klubu obedience ČR a nebo ve slovenštině na stránkách Obedience Slovakia

Pro plemeno hovawart se pořádá samostatné Mistrovství světa, jehož garantem je IHF a je nepsaným pravidlem, že probíhá v rámci zasedání IHF vždy koncem léta.