Všestranná kynologie

Vsestranna "Všestranná kynologie" je termín, který přesně vymezuje obor kynologie zahrnujjící tři oddíly:

  • A - STOPA
  • B - POSLUŠNOST
  • C - OBRANA

V Čechách a na Slovensku můžeme trénovat (a případně skládat zkoušky a závodit) podle několika zkušebních řádů:

Mezinárodní zkušební řád IGP (dříve IPO)

Mezinárodní zkušební řád je nejuniversálnější systém, v rámci kterého můžete změřit své síly s kolegy po celém světě. Samozřejmě také soutěže Mistrovství světa FCI (a veškeré kvalifikační závody) podléhají tomuto zkušebnímu řádu. V rámci IGP můžeme ale kromě všestranných (tříoddílových) zkoušek skládat také zkoušky z jednotlivých oddílů v různém rozsahu obtížnosti.

Všestranné zkoušky
IGP-V, IGP-ZTP, IGP 1-3

A - Stopařské zkoušky
FPr 1-3, IFH-V, IFH 1-3, IGP-FH, StPr 1-3 (vyhledávání předmětů)

B - Zkoušky poslušnosti
BH-VT, IBGH 1-3, UPr 1-3, APr 1-3 (poslušnost+obrana)

C - Obranářské zkoušky
SPr 1-3, APr 1-3 (obrana+poslušost)

Speciální zkoušky
AD - zkouška vytrvalostní
StPr - zkouška vyhledávání předmětů

Zkoušky IGP 1-3 se vyznačují především strojovou přesností. Rozhodčí je na place pouze jako posuzovatel, odpovědost za dodržení pořadí jednotlivých cviků a přesných krokových sekvencí nese sám psovod. Každé pochybení může být penalizováno, proto je naprosto nezbytné, aby psovod ovládal zkušební řád do detailu. Podmínkou pro nástup na kteroukoliv zkoušku je povinnost splnit zkoušku BH-VT. Zkoušky IBHG, IGP, StPr a FH jsou postupové.

Nový zkušební řád IGP si můžete stáhnout na stránkách ČKS v češtině a nebo na stránkách ZŠK ve slovenštině

Pro plemeno hovawart se pořádá samostatné Mistrovství světa, jehož garantem je IHF. Vzhledem k obsazenosti závodu jednotlivými národy se prozatím konalo pouze 1x mimo území Německa.

Národní zkušební řád NZŘ (CZ)

Český národní zkušebnní řád má již opravdu velmi starý původ, ještě z dob, kdy se psi využívali reálně především pro služební účely. Proto ačkoliv není nepodobný řádu mezinárodnímu, upřednostňuje praktickou stránku kynologie před tou sportovní a proto se liší nejen náplň jednotlivých oddílů, ale také provedení některých cviků a jejich posuzování.

Všestranné zkoušky
ZM, ZVV 1-3 a zkoušky malých plemen ZMMP, ZMP 1-3

A - Stopařské zkoušky
ZPS 1-2

B - Zkoušky poslušnosti
ZZO, ZZO 1-3

C - Obranářské zkoušky
ZPO 1-2 a zkouška malých plemen ZMPO

Při zkouškách podle Národního zkušebního řádu psovod vždy podléhá velení rozhodčího. Ačkoliv pořadí cviků bývá stejné, není zakázáno ho měnit.

Národní zkušební řád si můžete stáhnout na stránkách ČKS

Národný skúšobný poriadok NSP (SK)

Po rozdělení Československa došlo pochopitelně také k rozdělení dříve společného Národního zkušebního řádu. V obou řádech od té doby došlo k drobným změnám, v zásadě se ale dá říci, že se jedná o velice podobné zkušební řády, jejichž náplň, způsob provedení i hodnocení jsou téměř stejné.

Všestranné zkoušky
ZM, SVV 1-3 a zkoušky malých plemen SMMP, SMP 1-2

A - Stopařské zkoušky
SPS

B - Zkoušky poslušnosti
BH-SK

C - Obranářské zkoušky
SPO

Zkoušky ZVV 3 a SVV 3 jsou pro svou náročnost nazývány "KRÁLOVSKÉ

Národný skušobný poriadok si můžete stáhnout na stránkách ZŠK

Kynologická jednota ČR Brno

Tento řád vznikl původně jako alternativa pro "nepracovní" plemena, jejichž možnosti byly ve všestranných zkušebních řádech zejména díky oddílu C (obrana) dost omezenné. Náplň zkoušek jakož i provedení cviků klade důraz především na upotřebitelnost psa v běžném životě - tj. v praxi použitelnou poslušnost, ovladatelnost a sociální chování psa. 

Obsahuje tyto zkoušky:

  • ZOP (poslušnost a speciální cviky)
  • ZPU 1 (poslušnost a volitelný cvik - stopa nebo hlídání předmětu)
  • ZPU 2 (je tříoddílová zkouška A+B+C)
  • ZPU S (je speciální zkouška, jejíž náplní jsou oddíly A+B a obsahuje prvky záchranářského výcviku)

Zkoušky ZOP a ZPU 1 jsou postupové, ZPU S a ZPU 2 jsou na sobě nezávislé. Při zkouškách je pořadí cviků a velení plně v kompetenci rozhodčího.

Zkušební řád jako i popis jednotlivých zkoušek si můžete stáhnout na stránkách KJ ČR Brno

TART

Pokud říkáme, že Národní zkušební řády jsou více praktické než Mezinárodní zkušební řád IGP (IPO), potom TART jde ještě dál. Nejen že z praxe vychází, ale v praxi je i využitelný. Proto se TARTU věnují jen některá plemena a skutečně jen někteří jedinci "mají na to" se v TARTu prosadit. Obtížnost je vysoká nikoliv z pohledu přesného provedení, ale především z pohledu předpokladů každého jedince zvládnout náročné cviky.

Všestranné zkoušky
ZMT, T1-T3

A - Stopařské zkoušky (A+B)
SPT1-3

C - Obranářské zkoušky (B+C)
OPT 1-3

Zkušební řád si můžete stáhnout na stránkách SKS TART